Uusavuttomat — Meille arjen sankareille

Näin toimit suojatiellä

Suojatie on puhekielessä yleiskäsite millä voidaan tarkoittaa kahta asiaa:

  • Suojatie on kohta, missä autotie ja kävelytie risteävät. Suojatie merkitään autotiehen leveillä valkoisilla viivoilla. Suojatien kohdalla autoilijoiden on annettava esteetön kulku jalankulkijoille. Pyöräilijä ei ole jalankulkija, joten sitä ei liikennesääntöjen mukaan tarvitse väistää. Mikäli pyöräilijä kuitenkin taluttaa pyöränsä, hänet lasketaan jalankulkijaksi ja tällöin häntä täytyy väistää.
  • Pyörätien jatke on kohta, missä pyörätie ja autotie risteävät. Merkintänä voidaan käyttää samanlaisia leveitä viivoja kuin suojatielläkin, mutta suojatien jälkeen oleva pyörätien merkki osoittaa kohdan olevan pyörätien jatke. Tässä kohdassa pyöräilijä saa ylittää autotien pyörän selässä, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa muuta liikennettä, ellei autoille ole erikseen määritelty väistämisvelvollisuutta liikennemerkein tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli. Pyörätien jatkeella autoilijoiden on kuitenkin väistettävä jalankulkijoita, ja pyöräänsä taluttava pyöräilijä lasketaan jalankulkijaksti

Eli:

Kun lähestyt suojatietä, hiljennä ajonopeuttasi niin, että ehdit tarkistaa seuraavat asiat:

  • Onko kyseessä pelkkä suojatie vai myös pyörätien jatke
  • Onko joku auto pysähtyneenä alle 5 metrin päähän suojatiestä menosuuntaan. Mikäli on, tulee sinunkin pysäyttää autosi KOKONAAN ja varmistua, ettei kukaan ole ylittämässä suojatietä (esimerkiksi pieni lapsi on helposti huomaamaton pysähtyneen auton takana, joten tämä sääntö on ehdottoman tärkeä). HUOM! Myös virheellisesti alle 5 metrin päähän suojatiestä pysäköity auto kuuluu tämän säännön piiriin, eli jos alle 5 metrin päähän suojatiestä on pysähtyneenä/pysäköitynä mitään PYSÄYTÄ AJONEUVO.
  • Lähestyykö joku suojatietä. Mikäli näin on, hiljennä nopeuttasi vaikka et olisi väistämisvelvollinen (esim pyöräilijä lähestyy suojatietä). Pysäytä auto, jos näyttää, että joku aikoo ylittää suojatien.

Mikäli kaikki edellä luetellut asiat ovat kunnossa, voit ajaa suojatien yli!

Vipa julkaisi tämän 4.5.2014.