Uusavuttomat — Meille arjen sankareille

Näin kirjoitat artikkelin Uusavuttomat.comiin

Sivuston periaatteen mukaan kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjoittaa artikkeleita itselle tutuista aiheista, ja näin jakaa elämänviisauttaan internetyhteisölle. Ylläpito kuitenkin oikolukee jokaisen artikkelin ennen niiden julkaisua, ja tekee niihin tarvittavat muutokset ja korjaukset.

Artikkelia kirjoittaessa on hyvä noudattaa seuraavaa linjaa: Kirjoitat aiheesta ihmiselle, joka ei tiedä asiasta mitään ja tarvitsee ohjeet jokaiseen pieneenkin työvaiheeseen. Mitään asiaa ei kannata pitää liian itsestään selvänä. Kannattaa kuitenkin pyrkiä muotoilemaan teksti niin tiiviiksi kuin mahdollista, ettei artikkelin kokonaispituus kasva liian suureksi. Myös turhaa toistoa tulee välttää.
Artikkelin kirjoittamiseen kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Voit kirjoittaa artikkelia myös tekstinkäsittelyohjelmalla, jolloin voit tallentaa työsi ja jatkaa myöhemmin. Lopuksi kopioit leipätekstin

Kirjoita-osion tekstikenttään. Huomioi kuitenkin että tekstinkäsittelyohjelmassa tehdyt muotoilut eivät kopioidu artikkeliin.

Aloita jokainen työvaihe uudelta riviltä ja kirjoita jokaisen uuden työvaiheen eteen numero (1. 2. 3. jne..).

Artikkelin loppuun kannattaa lisätä tarpeellisia huomioita, kuten yleisimpiä virheitä. Niiden avulla lukijan on myös helpompi toteuttaa aikaisemmat työvaiheet virheettömästi ja epäonnistumatta.

Tervetuloa!

Vipa julkaisi tämän 4.12.2011.