Uusavuttomat — Meille arjen sankareille

Näin käytät lämmitystolppaa

Osalla parkkipaikoista on käytössä lämmitystolppa, jolla autoa voidaan lämmittää ennen ajoon lähtemistä. Tämä ohje koskee tolppaa, jolla lämmitys ajastetaan kahdeksi tunniksi. Eri tolppien kellokytkimissä (eli mittarissa, jolla lämmitys ajastetaan) voi olla eroavaisuuksia. Jos huomaat, etteivät nämä ohjeet osu yhteen sinun mittarisi kanssa, lopeta ohjeiden seuraaminen.

Kellokytkimessä on kaksi pyörivää osaa. Toisesta säädetään tämänhetkinen kellonaika ja toisesta haluttu lämmitysväli.

  1. Ennen lämmityksen ajastamista, pohdi seuraavan ajosi ajankohda ja selvitä tämänhetkinen kellonaika. Ota esille myös lämmitysjohto, jonka toisessa päässä normaali suomalainen sähköpistoke ja toisessa auton etupuskurin pistokkeeseen soveltuva pää.
  2. Avaa lämmitystolpan avaimella kellokytkimen kotelo.
  3. Kellokytkimessä on ulompi ja sisempi kierrettävä mittari. Säädä sisemmästä mittarista tämänhetkinen kellonaika kohdilleen. Pyöritä renkulaa nuolen osoittemaan suuntaan eli myötäpäivää. Pyörittäessäsi huomaat, että numeroitu kellotaulu (24h) pyörii hitaasti. Pane merkille kaikista uloimapana oleva (kokonaan mittariston ulkopuolelle jäävä) nuoli. Lopeta sisemmän mittarin pyörittäminen, kun tämä uloin nuoli osoittaa tämänhetkistä kellonaikaa.
  4. Pyöritä seuraavaksi ulompi mittari osoittamaan lämmityksen ajankohtaa. Ulompaan renkulaan on merkattu kaksi nuolta (kuvassa vihreä ja punainen). Nämä nuolet osoittavat kahden tunnin välin, jolloin sähkönsyöttö eli lämmitys on toiminnassa. Pyöritä ulompi mittari siis osoittamaan kahden tunnin jaksoa juuri ennen oletetun ajoonlähtösi alkua. Kuvassa näkyvän mittarin punainen nuoli osoittaisi aikaa, jolloin lämmitys päättyy ja ajosi alkaa. Jos ajosi alkaa alle kahden tunnin kuluttua, aseta lämmitys alkamaan välittömästi.
  5. Varmista, että kellokytkimen vieressä oleva kytkimet (2 kpl) ovat ylhäällä.
  6. Kun kellokytkimen asetukset ovat kunnossa, liitä lämmitysjohto tolpan pistokkeeseen. Etsi auton etupuskurin tienoilta lämmityspistoke, ja kytke johdon toinen pää sinne. Katso, että työnnät johtoa oikeinpäin (vertaa johdon päätä ja pistoketta).
  7. Sulje lämmitystolpan kotelo avaimellasi siten, että johto pääsee vapaasti tulemaan ulos alareunassa olevasta aukosta.

Kytke lämmitysjohto pistokkeeseen oikeassa asennossa. Etupuskurin pistokkeessa on yleensä suojus, jota raotetaan kun johtoa kytketään.

Yleisimpiä virheitä

  • Virheellisen kellonajan tai lämmitysvälin asettaminen.
  • Kellokytkimen viereiset kytkimet eivät ole yläasennossa.
  • Lämmitystolpan kotelon lukitsemisen unohtaminen, jolloin ulkopuoliset pääsevät käsiksi kellokytkimeen.

Vipa julkaisi tämän 28.1.2012.